KÖSZÖNTŐ    BEMUTATKOZÁS    DOKUMENTUMOK    PROJEKTEK    CÉGTÁR
 
HÍREK / AKTUÁLIS   
Aktuális
Archívum


PROGRAMAJÁNLÓ   


    


GASZTRONÓMIA   
Étterem
Cukrászda
Söröző, borozó
       Keresés »


SZÁLLLÁS   
Hotel
Panzió
Magánszállás
       Keresés »


GALÉRIA   
Képgaléria és képeslapküldés


KAPCSOLAT   
Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása

Cím: 9700 Szombathely,
Kossuth Lajos u. 1-3.

Tel: +36 (94) 322 881
Fax: +36 (94) 321 286

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Hollán E. u. 21. II/4.

   Küldjön nekünk e-mailt!
A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa Terv keretében valósult meg


A szervezet bemutatása

Előzmények

Szombathely MJV és Kistérsége Területfejlesztési Társulása 1996-ban alakult, azzal a céllal, hogy a települések fejlesztéseit összehangolja és közös fejlesztéseket hajtson végre. Az önkormányzati társulási formában működő szervezet az évek során több sikeres projektet tudhatott maga mögött, számos közös rendezvény és terv valósulhatott meg.
A 2004-es évben indultak el azok a központi támogatások, amelyek a kistérségek többcélú társulássá alakulását ösztönözték. Ehhez az kellett, hogy a területfejlesztési feladatok mellett több közszolgáltatást is közösen szervezzenek az önkormányzatok. A 2004. évi szigorú feltételrendszernek még nem tudtak megfelelni a szombathelyi kistérség önkormányzatai. Elsősorban a közoktatási intézményrendszer számára előírt minimális csoport és osztály létszámokat nem érték el az egyes iskolák és óvodák. 2005. áprilisában ezeket a létszámkorlátokat enyhítették, így a kistérségi társulás az előírt formában meg tudott alakulni

A szervezet megalakulása, feladatai

Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása 2005. május 11-én kimondta megalakulását, miután mind a 40 település képviselő testülete megtárgyalta és elfogadta a társulás Megállapodását. A Megállapodásban a következő feladatok közös ellátására vállalták az együttműködést az önkormányzatok:
 1. Közoktatás
  A közoktatási feladatok ellátása három részre tagozódik.

  Közoktatási intézményi feladatok.
  Ennek keretében a Társulás gondoskodik a közoktatási feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok fenntartásában működő, általános iskolák és óvodák hatékonyabb működésének szervezéséről, az intézményekben folyó nevelés-oktatás színvonalának javításáról. A támogatás feltétele, hogy ezek az oktatási intézmények megfeleljenek a kormányrendelet mellékletében meghatározott minimális osztály-, illetve csoportlétszámoknak.
  Pedagógia szakszolgálati feladatok.
  Ennek keretében a Társulás gondoskodik arról, hogy a feladat ellátásában részt vevő önkormányzatok területén a gyógypedagógiai tanácsadás, a fejlesztő felkészítés, a nevelési tanácsadás, a logopédiai ellátás, és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás valamennyi önkormányzat területén elérhető legyen.
  Közoktatási intézkedési terv elkészítése.
  A Társulás valamennyi önkormányzatára kiterjedően - a közoktatási törvény 89/A. §-ának (5) bekezdése szerint - a közoktatási feladatokra kistérségi intézkedési tervet készít. Az ez évi közoktatási intézkedési tervet 2005. június 15-ig kell elkészíteni.

 2. Szociális és gyermekjóléti feladatok
  A Társulás szervező tevékenységével biztosítja a következő feladatok hatékony ellátását:
  - szociális alapszolgáltatások;
  - gyermekek napközbeni ellátásának és családok átmeneti otthonának térségi szintű biztosítása.

 3. Egészségügyi feladatok
  A Társulás célja, hogy szervező munkájával segítse, hogy az egészségügyi alapellátáshoz csatlakozó - háziorvosi - Központi Ügyelet működhessen a Szombathelyen a mentőállomáshoz csatoltan. Ennek kialakítása már korábban megtörtént, jelenleg valamennyi szombathelyi kistérséghez tartozó önkormányzatnak szerződése van a Mentőszolgálattal a feladat ellátására.

 4. Nyilvános könyvtári feladatok
  Cél: a térségi könyvtári feladatok összehangolása, és a könyvtári szolgáltatások minőségének javítása az egyes településeken.

 5. Belső ellenőrzési feladatok A Társulás saját feladatellátásban külső erőforrás bevonásával biztosítja a belső ellenőrzési feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok, azok polgármesteri hivatalainak, illetve körjegyzőségeinek, önmaga és munkaszervezetének belső ellenőrzését, valamint az önkormányzatok, és az intézményi társulások felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű ellenőrzését.

 6. Területfejlesztési feladatok
  A területfejlesztési feladatok tekintetében a többcélú társulás a területfejlesztési társulás jogutódjaként jár el. A korábban megkötött támogatási szerződések átvezetése miatt azonban még egy rövid ideig párhuzamosan fut a két társulás.

  1     2  
TELEPÜLÉSEK   


TÉRKÉP   
Kistérség

Települések:


VENDÉGKÖNYV   
Írás
Olvasás


LINKEK   
Szombathely MJV
Nyugat-dunántúli Régió
Vas Megye
Nemzeti Fejlesztési Hivatal
Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal
 
Látogatók száma:  813 Impresszum E-mail